Със съдействието на:

Архивите говорят.... - 10.04.2011 16:47:49

Вече може да прочетете повече за историята на Фотоваканция, както и да разгледате награждаваните снимки от предишни издания на Фотоваканция.